Facebook

Zlobit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zlobit <koho>.

Význam: Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

vzbuzovat hněv

Vzbuzovat hněv znamená vyvolávat v někom vztek, rozčilení nebo zlost.

popouzet k hněvu

Popouzet k hněvu znamená vyvolávat vztek nebo rozčilení.

uklidňovat

Uklidňovat znamená vytvářet atmosféru klidu a pohody, aby se člověk cítil v bezpečí a uvolněný.

Podobná synonyma

hněv

Hněv je silný, negativní emoční stav, charakterizovaný nespokojeností, vztekem a agresí.

popouzet

Popouzet znamená vybízet nebo podněcovat k činům, které jsou zakázané nebo nevhodné.

vzbuzovat

Vzbuzovat znamená vyvolávat emoce, pocity, myšlenky nebo reakce u druhých.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

uklidňovat se

Vyjadřuje se jako uvolnění napětí, stresu nebo nervozity a udržování klidu a pohody. Může to zahrnovat techniky jako meditaci, dýchání nebo vyprávění sami sobě. Uklidňování může pomoci poskytnout odpo

hněv (vůči původci křivdy)

Hněv je silný emocionální stav, který vyplývá z rozhořčení, frustrace nebo podráždění vůči původci křivdy.

přemoci (hněv)

Přemoci znamená zvítězit nad hněvem, ovládnout si ho, vyhnout se přehnanému projevu.

vzbuzovat <co>

Vzbuzovat: vyvolávat nebo probouzet city, názory, zájem nebo pozornost.