Facebook

Dotírat <na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu dotírat <na koho>.

Význam: Dotírat je trvalé a obtěžující připomínání, přesvědčování nebo vyžadování něčeho od někoho.

dolézat <za kým>

Dolézat znamená být v blízkosti někoho, dohánět jej, vyhledávat jeho společnost a následovat ho.

vtírat se

Vtírat se: projevovat se nepozvaně, násilně se vměšovat do čehokoliv.

zdržovat

Zdržovat se znamená prodlužovat nebo omezovat něčí pohyb či činnost.

rušit

Rušit znamená přerušit, narušit, pokazit nebo zneplatnit.

zaměstnávat

Zaměstnávat znamená najímat lidi a zaplatit jim za jejich práci.

Podobná synonyma

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

zaměstnávat se

Pracovat v zaměstnaneckém poměru; být oficiálně zaměstnancem nějaké organizace, firmy či jiného podniku.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

zdržovat se <kde>

Zdržovat se znamená vyhýbat se, vyhnout se něčemu nebo se někam nevydávat.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

zdržovat se

Vyhnout se, nezúčastnit se či odmítnout účast; odložit, odkládat či odložit nějakou činnost.

dolézat

Dolézat znamená postupně se blížit, dostávat se kamsi. Je to synonymum pro slova dorazit, dospět, docházet.

rušit (ve škole)

Rušení ve škole je jev, kdy žáci přerušují výuku, vyrušují ostatní a obtěžují učitele.

zaměstnávat <koho>

Zaměstnávat znamená přijmout někoho do pracovního poměru a zaplatit mu pravidelné mzdové odměny za práci.

zaměstnávat se (hrou)

Pracovat s hrou, využívat ji pro výdělek nebo profesionální účely.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

zaměstnávat se <čím>

Pracovat ve vybrané oblasti nebo činnosti; být zaměstnán.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.