Facebook

Zpodobnit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zpodobnit <koho n. co>.

Význam: Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

zosobnit

Zosobnit znamená dát něčemu lidský tvar, vyjádřit něco přirozenou formou a vnést do toho lidské emoce.

zahrát

Provedení činnosti za účelem získání pozitivního výsledku.

představit

Představit znamená popsat nebo ukázat nějakou osobu, věc, myšlenku nebo ideu.

Podobná synonyma

zahrát znovu (roli)

Opakovat (nebo reprízovat) roli, kterou někdo ztvárnil již dříve.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

zahrát (operu)

Provést scénickou interpretaci opery, obvykle s hudebním doprovodem.

zahrát si

Zahrát si znamená společně s ostatními se zábavnou aktivitou, jako je hra nebo soutěž.

zahrát (roli)

Zahrát (roli) znamená hrát postavu v divadelním, filmovém nebo televizním představení.

představit se

Představit se znamená vyjádřit své jméno, případně identitu, a poskytnout osobní informace, aby ostatní mohli poznat danou osobu.

představit si

Vytvářet si obraz nebo představu o něčem; vytvářet si ideu nebo myšlenku o něčem.

zahrát (skladbu)

Hrát (skladbu) na nástroj nebo zpívat; provést skladbu nebo píseň.

představit (novinky)

Představit znamená předložit, ukázat, vysvětlit nebo prezentovat něco. Například: představit novinky veřejnosti.

zahrát (na trubku)

Zahrát na trubku znamená hrát na ní melodii nebo jinou skladbu.

představit (nový produkt)

Představit nový produkt znamená prezentovat jeho funkce, výhody a přednosti veřejnosti.

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.