Facebook

Předmět (starožitný) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu předmět (starožitný).

Význam: Předmět (starožitný): starobylý, cenný předmět s historickou nebo kulturní hodnotou.

vykopání

Vykopání znamená odstranění části země, která je obvykle získána pomocí lopaty nebo jiného nástroje.

výkop

Výkop je technická práce spočívající v odstraňování zeminy z plochy pro vybudování nového základu.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

baba

Baba je často používané označení pro ženu, nebo dívku; může být také používáno jako nadávka nebo jako termín pro starou ženu.

Podobná synonyma

žena

Žena je obecně pojímána jako dospělá, plně zralá, samostatná osoba, která má vlastní představu o světě a je schopná se o sobě postarat.

žena (hloupá)

Žena je živoucí bytost, obvykle s mnoha silnými charakterovými rysy a schopnostmi, které ji činí výjimečnou.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

ctnostná (krásná) žena

Žena, která se odlišuje svou dobrou povahou, laskavostí, čestností a krásou.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

žena (vůbec)

Žena je osoba pohlaví ženského, která má odlišné sociální a kulturní role v různých společnostech.

stará věc

Stará věc je věc, která je stará nebo je to věc, kterou se používalo dříve. Může to být starý nábytek, oblečení nebo jiné věci.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

ošklivá žena (starší)

Žena staršího věku, která je fyzicky nevzhledná a často je i osobnostně nepříjemná.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

žena (zlá)

Žena (zlá): osoba, která se chová zle a neúctivě; je bezohledná, sebestředná a nemá úctu k druhým.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

líná žena

Žena, která se vyhýbá fyzické i duševní činnosti a nechce se snažit.

pracovitá žena

Pracovitá žena je osoba, která s úsilím a odhodláním přijímá výzvy, zlepšuje svůj život a přináší užitek do společnosti.

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.