Facebook

Historie - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu historie.

Význam: Historie je studium minulosti, zachycování a vyprávění událostí, kultur a trendů.

dějepis

Dějepis je věda zabývající se minulostí lidstva, studiem jeho událostí, kultur a společností.

dějiny

Dějiny jsou zaznamenané události, které se vyvíjely v čase, a jsou interpretovány a předávány z generace na generaci.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

vypravování

Vypravování je proces vyprávění nebo popisování příběhů nebo událostí, které se staly nebo se mohou stát.

historka

Historka je krátký zábavný příběh, který se obvykle vypráví s cílem pobavit a zaujmout posluchače.

příběh

Příběh je fiktivní či skutečná vyprávěná zápletka, která má za účel sdělit nějakou myšlenku nebo poselství.

osudy (životní)

Osud je životní příběh, který je předurčen našimi činy, okolnostmi a štěstím.

události

Události jsou jevy nebo situace, které mají dopad na lidi, organizace nebo společnost jako celek.

věc

Věc je fyzická nebo abstraktní entita, která má vlastnosti, schopnosti nebo charakteristiky, které ji odlišují od ostatních.

záležitost

Záležitost je událost, situace nebo problém, který vyžaduje pozornost, zkoumání nebo rozhodnutí.

Podobná synonyma

životní síla

Životní síla je sila, která nás udržuje šťastné, motivované a silné ve všech životních oblastech.

obor

Obor je určitá oblast činnosti, oblast studia nebo oblast zájmu, která je zdůrazněna a specifikována.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

historie

Historie je věda o minulosti, která se zabývá jevy, osobnostmi, událostmi a dějinami lidstva.

příběh (vedlejší)

Příběh je vyprávění o událostech, postavách nebo příbězích, které jsou obvykle vyprávěny pro zábavu, poučení nebo pro sdělení poselství.

dějiny umění

Dějiny umění jsou věda zabývající se vývojem a vzájemnou souvislostí uměleckých děl a směrů.

sled (událostí)

Sled je pořadí událostí, které se staly nebo mají nastat.

obšírný (vypravování)

Obšírný znamená podrobný a rozsáhlý, často se používá pro vyprávění s důkladnou zmínkou o všech detailech.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

učitel (historie)

Učitel je osoba, která od pradávna šíří znalosti a vědomosti. Mají za úkol předávat své studenty poznání a vychovávat je k tomu, aby byli schopni samostatně myslet a jednat.

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

úroveň (životní)

Úroveň životní je měřítkem kvality života, které se určuje na základě ekonomických faktorů, jako je příjem, vzdělání a životní prostředí.

životní

Životní: Životní znamená osobní, související s lidským životem a prožíváním. Označuje všechno, co se týká našeho života, např. osobní zážitky, vztahy, práce, úspěchy a úskalí.

příběh (životní)

Příběh je souhrn zkušeností a událostí, které formují život člověka.

obor (studia)

Obor je oblast studia, specializace nebo disciplína, která se zaměřuje na určité téma, oblast studia nebo službu.

předurčit (události)

Předurčit znamená určit předem, stanovit předem nebo předpovědět budoucí události.

pojištění (životní)

Pojištění životního je forma finanční ochrany, která vám pomůže zajistit finanční prostředky v případě úmrtí, nemoci nebo úrazu.

vyvíjet se (události)

Postupný vývoj událostí, proces změny a zlepšování.