Facebook

Obor (studia) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu obor (studia).

Význam: Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

věda (nejobecnější)

Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

pojetí (světa)

Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

názory

Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

Podobná synonyma

pojetí

Pojetí je obecný způsob chápání nebo vidění něčeho. Je to interpretace či hodnocení něčeho, například konceptu, myšlenky nebo fenoménu.

prochodit (půl světa)

Procestovat celý svět, prožít zkušenosti, které jen několik málo lidí dosáhlo.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

věda

Věda je systematické poznávání přírodních a uměle vytvořených fenoménů a jejich zákonitostí.

prochodit (kus světa)

Prochodit znamená procestovat nebo projet určitou oblast nebo kus světa.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.