Facebook

Obor (studia) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu obor (studia).

Význam: Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

věda (nejobecnější)

Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

pojetí (světa)

Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

názory

Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

Podobná synonyma

věda

Věda je systematické poznávání přírodních a uměle vytvořených fenoménů a jejich zákonitostí.

pojetí

Interpretace nebo chápání nějakého jevu nebo myšlenky; způsob, jakým je vnímáno, pochopeno a vyjádřeno.

prochodit (kus světa)

Prochodit znamená procestovat nebo projet určitou oblast nebo kus světa.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

prochodit (půl světa)

Procestovat celý svět, prožít zkušenosti, které jen několik málo lidí dosáhlo.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.