Facebook

Student (historie) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu student (historie).

Význam: Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.

dějepisec

Dějepisec je osoba, která zaznamenává a vypráví historii, abychom mohli pochopit minulost a lépe porozumět současnosti.

učitel (historie)

Učitel je profesionál, který vytváří ve své třídě prostředí pro učení, vzdělávání a rozvíjení schopností studentů.

malíř

Malíř je osoba, která vytváří umělecká díla pomocí malby, kreslení nebo tvorby obrazů.

Podobná synonyma

historie

Historie je studium minulosti, zachycování a vyprávění událostí, kultur a trendů.

učitel

Učitel je osoba, která učí ze svého vědomostního bohatství a zkušeností jiné osoby.

učitel náboženství

Učitel náboženství je osoba, která se zabývá studiem a učením o náboženství, jehož cílem je poskytnout studentům duchovní vedení.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

student (historie)

Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.

náboženský učitel

Náboženský učitel je osoba, která předává učení, principy a náboženské zásady.

sportovní učitel

Sportovní učitel je vyučující, který se specializuje na výuku tělesné výchovy, sportu a dalších pohybových aktivit.

naivní (malíř)

Naivní: malířský styl, který se zaměřuje na nezkreslenou, čistou, jednoduchou a často sentimentální interpretaci předmětů.