Facebook

Prostředí (životní) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prostředí (životní).

Význam: Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

milieu

Milieu je okruh lidí, prostředí, zvyků a tradic, které jsou spojeny s konkrétním místem, situací nebo kulturou.

kontext

Kontext je okolní prostředí, ve kterém se něco odehrává nebo je zkoumáno; souvislosti, ve kterých se věci vzájemně ovlivňují.

situace

Situace je okamžik, který vymezuje stav nebo podmínky; může být také obecný nebo konkrétní.

Podobná synonyma

pochopení (situace)

Pochopení je proces vnímání a porozumění informacím, činnostem nebo myšlenkám.

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.

situace (mezinárodní)

Situace je globální stav, který je vytvářen současnou kombinací politických, ekonomických a sociálních faktorů na mezinárodní úrovni.

nepříjemná situace

Situace, která je obtížná, frustrující nebo nešťastná a která vyžaduje, abyste se s ní vyrovnali.

těžit (ze situace)

Těžit (ze situace): využít a maximalizovat příležitost či výhodu.

těžká situace

Situace, která má závažné důsledky nebo která je obtížná na řešení.

situace (nepříjemná)

Nepříjemná situace je stav, ve kterém se člověk ocitne v nežádoucí, stresující či obtížné situaci.

příznivá situace

Příznivá situace je pozitivní stav, který je prospěšný pro danou osobu či situaci.