Facebook

Dějepis - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dějepis.

Význam: Dějepis je věda zabývající se minulostí lidstva, studiem jeho událostí, kultur a společností.

dějiny

Studium historie, minulosti a změn ve společnosti a kultuře.

historie

Historie je věda o minulosti, která se zabývá jevy, osobnostmi, událostmi a dějinami lidstva.

historiografie

Historiografie je věda, která se zabývá studiem historie a způsobem jejího zaznamenávání.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

Podobná synonyma

student (historie)

Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.

obor

Obor je oblast studia nebo práce, která je systematicky věnována zkoumání, výzkumu nebo vývoji.

zkreslovat (dějiny)

Zkreslovat znamená vytvářet nepravdivé nebo zkreslené pohledy na dějiny.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

učitel (historie)

Učitel je profesionál, který vytváří ve své třídě prostředí pro učení, vzdělávání a rozvíjení schopností studentů.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

dějiny umění

Dějiny umění jsou věda zabývající se vývojem a vzájemnou souvislostí uměleckých děl a směrů.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.