Facebook

Dějepis - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dějepis.

Význam: Dějepis je věda zabývající se minulostí lidstva, studiem jeho událostí, kultur a společností.

dějiny

Studium historie, minulosti a změn ve společnosti a kultuře.

historie

Historie je věda o minulosti, která se zabývá jevy, osobnostmi, událostmi a dějinami lidstva.

historiografie

Historiografie je věda, která se zabývá studiem historie a způsobem jejího zaznamenávání.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

Podobná synonyma

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

obor

Obor je určitá oblast činnosti, oblast studia nebo oblast zájmu, která je zdůrazněna a specifikována.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

student (historie)

Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

učitel (historie)

Učitel je osoba, která od pradávna šíří znalosti a vědomosti. Mají za úkol předávat své studenty poznání a vychovávat je k tomu, aby byli schopni samostatně myslet a jednat.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

zkreslovat (dějiny)

Zkreslovat znamená vytvářet nepravdivé nebo zkreslené pohledy na dějiny.

dějiny umění

Dějiny umění jsou věda zabývající se vývojem a vzájemnou souvislostí uměleckých děl a směrů.