Facebook

Garda - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu garda.

Význam: Garda je označení pro osobu, jejíž úkolem je chránit, strážit a dohlížet na něco nebo někoho.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

tělesná stráž

Tělesná stráž je ozbrojená jednotka, která je specializovaná na ochranu osob, míst a objektů.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.

družina

Družina je skupina lidí, kteří se dobrovolně sdružili k výkonu společných úkolů nebo k získání společných cílů.

Podobná synonyma

skupina

Skupina je sdružení lidí, kteří se společně scházejí za účelem sdílení aktivit, informací a zkušeností.

tělesná konstrukce

Tělesná konstrukce: anatomický vzhled, struktura a uspořádání těla.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

jednotka

Jednotka je měřítko nebo část většího celku, může být také základní jednotka pro měření.

elitní (pluk)

Elitní pluk je vojenský pluk, který je složen z nejvíce schopných vojáků, kteří jsou nejlepší ve svých dovednostech a schopnostech.

ozbrojený

Ozbrojený znamená vyzbrojený zbraní, municí či jinými zařízeními pro boj.

generační

Generační je označení pro skupinu lidí, které sdílejí společnou historii, kulturu a zkušenosti.

sbor

Sbor je společenství lidí sdružených k uskutečňování společného cíle, jako je uctívání Boha, sdílení kulturních aktivit nebo provádění dobročinnosti.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

tělesná cvičení

Tělesná cvičení jsou fyzické aktivity prováděné za účelem posílení svalů a kostí, zlepšení fyzické kondice a zdraví.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

stráž

Stráž je osoba, která bdí nad zabezpečením nějakého místa nebo objektu. Jejím úkolem je chránit místo a předvídat potenciální nebezpečí.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.