Facebook

Formovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu formovat.

Význam: Formovat znamená vytvořit, uspořádat nebo ovlivnit něco tak, aby vypadalo tak, jak se požaduje.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

Podobná synonyma

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

tvořit

Tvořit znamená vytvářet, stvořit nebo vytvořit něco nového.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco; vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit nebo změnit existující stav.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.