Facebook

Formovat - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu formovat.

Význam: Formovat znamená vytvořit, uspořádat nebo ovlivnit něco tak, aby vypadalo tak, jak se požaduje.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

Podobná synonyma

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco; vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit nebo změnit existující stav.

tvořit

Tvořit znamená vytvářet něco nového nebo přeměňovat něco stávajícího, vytvářet umělecká díla nebo vynalézat.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.