Facebook

Expres - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu expres.

Význam: Expres: silný, rychlý, intenzivní vyjádření emocí nebo myšlenek.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

Podobná synonyma

jít (rychle)

Ušlapat, co nejrychleji, požadovanou cestu.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

najíst se (rychle)

Najíst se: přijmout potravu rychle a efektivně.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

rychle jít

Rychle jít znamená jít rychle, rychlým tempem nebo přejít rychle z jednoho místa na druhé.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

dohonit (vlak)

Dohonit vlak znamená dojet na stejné místo, kde vlak jel, když vyjel z nádraží.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

zásilka

Zásilka je balíček, který je posílán poštou nebo jinou způsobem, aby byl doručen na určené místo.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená zahájit jízdu, obvykle se používá pro vlak, autobus nebo auto.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.