Facebook

Expres - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu expres.

Význam: Expres: silný, rychlý, intenzivní vyjádření emocí nebo myšlenek.

rychle

Rychle znamená s krátkou dobou trvání. Je to rychlé pohyby, činnosti nebo akce.

spěšně

Rychle, rychlostí, s nutnou předností.

spěšná zásilka

Spěšná zásilka je zásilka, která je posílána s prioritou a doručována rychleji než standardní zásilka.

rychlík

Rychlík je název pro vlak, který jezdí mezi městy s vyšší rychlostí než ostatní vlaky.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

Podobná synonyma

rozjíždět se (vlak)

Rozjíždět se: odjíždět, startovat, vyrážet na cestu (např. vlak).

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

přecházet (spěšně)

Přecházet znamená rychle překonávat určitou vzdálenost.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

jít (rychle)

Ujít velkou vzdálenost rychle.

vlak

Vlak je dopravní prostředek, který se skládá z soupravy vagonů a lokomotivy a slouží k přepravě osob a nákladu.

motorový vlak

Motorový vlak je dopravní prostředek, který je poháněn motorovým pohonem a slouží k přepravě osob nebo nákladu.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

dohonit (vlak)

Dohonit vlak znamená dojet na stejné místo, kde vlak jel, když vyjel z nádraží.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

rozjet se (vlak)

Rozjet se znamená vyjet, začít jízdu (např. vlaku).

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

předhonit (vlak)

Předhonit znamená dojet s vlakem dříve než jiný vlak.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

zastavovat se (vlak)

Zastavovat se znamená, že vlak přijíždí na nádraží a zastavuje, aby lidé mohli nastoupit nebo vystoupit.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

doběhnout (na vlak)

Doběhnout znamená dostat se na místo včas, aby člověk stihl vlak.