Facebook

Dálka - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu dálka.

Význam: Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

vzdálenost

Vzdálenost je odstup mezi dvěma body nebo objekty ve fyzickém prostoru či čase.

rozlehlost

Rozlehlost je velikost prostoru nebo rozsahu, obvykle měřená ve vzdálenosti nebo výšce.

nedohledno

Nedohledno: dlouhá doba, jejíž konec není viditelný anebo neznámý.

vzdálená končina

Vzdálená končina je geografická oblast, která je vzdálená od původního místa nebo domova a obecně jako neznámá.

kraj

Kraj je oblast teritoriálního uspořádání vymezená státem a obvykle převážně administrativním účelem.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

odlehlost

Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

končina

Končina je místo, kde skončí cesta nebo úsek, může to být konkrétní místo nebo obecná oblast.

rodný kraj

Rodný kraj je oblast, ve které člověk vyrůstal a nebo se narodil, je to země, kterou cítí jako domov.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

fyzická blízkost

Fyzická blízkost je blízký fyzický kontakt, jako například dotek, objetí nebo polibek.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

sexuální blízkost

Sexuální blízkost je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma lidmi, které je vyjádřeno přes dotek, pohlazení a intimní milování.