Facebook

Odlehlost - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odlehlost.

Význam: Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

vzdálenost

Vzdálenost je míra odstupu mezi dvěma body, místy nebo objekty.

zapadlost

Zapadlost znamená stav být zapomenutým nebo opomíjeným, být izolovaným a odříznutým od ostatních.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

sexuální blízkost

Sexuální blízkost je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma lidmi, které je vyjádřeno přes dotek, pohlazení a intimní milování.

fyzická blízkost

Fyzická blízkost je blízký fyzický kontakt, jako například dotek, objetí nebo polibek.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.