Facebook

Interval - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu interval.

Význam: Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

přestávka

Přestávka je časový úsek, během kterého se přeruší práce nebo činnost, aby se odpočinulo.

doba

Doba je časové období, ve kterém se dějiny vyvíjejí; může to být dlouhá doba, jako například doba ledová, nebo krátká doba, jako například pandemie.

období

Období je časový úsek, ve kterém se odehrává nějaká událost, činnost nebo stav.

mezidobí

Mezidobí je období mezi dvěma hlavními obdobími, které je charakterizováno změnami a vývojem.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

odlehlost

Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

časový

Časový význam je měření času, které je nutné pro stanovení času událostí, stanovení trvání činností a pro určení začátku a konce.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

řada (dopravních prostředků)

Řada je pojem označující sérii dopravních prostředků, které jsou navzájem spojené a plní stejnou či podobnou službu.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, mezi kterými je významná změna směru nebo charakteru.

sloupec (čísel)

Sloupec je řada čísel, která se uspořádává do vertikálního řádku. Označuje se např. sloupcem A, B, C atd.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi.

řada

Řada je pořadí nebo série, která může zahrnovat souvislé nebo nepřerušené položky.

moderní (doba)

Moderní doba je období pozdního 19. století až současnosti, charakterizované vysokou technologickou úrovní a rychlou společenskou a kulturní změnou.

budoucí doba

Budoucí doba je období, které přichází po současnosti a bude charakterizováno změnami ve společnosti, technologii a ekonomice.

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

tónový

Tónový se vztahuje k výšce tónu - zvuku nebo hlasu, který je vyšší nebo nižší než jiný tón.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

těžká doba

Těžká doba je období plné náročných situací, často s finančními, sociálními či zdravotními důsledky.

roční doba

Roční doba je perioda času, během níž se pozorují stejné klimatické podmínky. Obvykle se nejčastěji označuje jako jaro, léto, podzim a zima.

klasická doba

Klasická doba je období starověkých uměleckých děl a kultur, které se vyznačovaly vysokou úrovní schopností, myšlení a technik.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

výškový rozdíl

Výškový rozdíl je rozdíl mezi dvěma výškami nebo nadmořskými výškami.