Facebook

Vzdálenost (velká) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vzdálenost (velká).

Význam: Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

pole

Pole je definováno jako obdélníková oblast plochy, na které jsou rostliny, většinou obilí, a je obvykle obklopena plotem.

pláň

Pláň je rozlehlá rovina, často se týkající rozsáhlého území, s mírnými kopci a občasnými vrcholy.

Podobná synonyma

plán (stavby)

Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

pole stropu

Pole stropu je konstrukční prvek, který slouží k podepření stropní desky nebo střešní konstrukce.

zaplavit (pole)

Zaplavit znamená obklopit či zaplnit něco vodou; často se používá pro popis situace, kdy voda zaplní nějakou plochu, jako je pole.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

rozkládat se (pole)

Rozkládat se znamená rozdělit se na menší části; roztroušené po ploše.