Facebook

Odcizení - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu odcizení.

Význam: Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

ukradení

Ukradení je trestný čin, kdy někdo bez svolení odejme cizí majetek.

odnětí

Odnětí je násilné odebrání čehokoli, co člověku patří, může to být majetek, práva, svoboda, atd.

přivlastnění si

Přivlastnění si je akce, při které se člověk ujme vlastnictví něčeho, co dříve nespatřovalo.

navrácení

Navrácení je proces vrácení něčeho do původního stavu nebo do jeho původního místa.

ochladnutí (citové)

Ochladnutí je stav, kdy se citové vztahy mezi lidmi vychladí a postrádají intenzitu.

zlhostejnění

Zlhostejnění je proces, při kterém se zmírňuje intenzita citu nebo nálady.

vyprázdnění (myšlenkové)

Vyprázdnění je proces odstranění všech myšlenek, emocí a pocitů, aby člověk mohl být v přítomnosti a být v kontaktu s přítomnou chvílí.

neschopnost (komunikace)

Neschopnost komunikace je schopnost nemít schopnost komunikovat, sdílet informace nebo vyjádřit myšlenky.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

odlehlost

Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

Podobná synonyma

neschopnost

Neschopnost je stav, kdy se člověk nemůže úspěšně zúčastnit nebo dokončit nějakou činnost.

komunikace

Komunikace je proces výměny informací mezi lidmi, který může probíhat prostřednictvím různých médií a kanálů.

odnětí (hodnosti)

Odnětí znamená odebrání nějaké hodnosti, výsady, privilegia nebo nároku.

citově zabarvený

Citově zabarvený = obsahující city, emoce; vyjadřující nálady, pocity.

rozpoložení (citové)

Rozpoložení je psychický stav, který se projevuje člověkovo konkrétním pocity, náladou a emocemi.

ochladnout (citově)

Přestat se emocionálně angažovat; pohlcovat se menšími problémy a starostmi; zůstat v klidu a objektivním.

rozrušit (citově)

Vzbudit neklid nebo úzkost, vyvolat zmatení či změnit náladu.

vyprázdnění

Odstranění obsahu, vyprázdnění.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

přivlastnění

Přivlastnění je právní institut, který umožňuje nabytí vlastnictví k věci bez dohody s nynějším vlastníkem.

platební neschopnost

Platební neschopnost je stav, ve kterém je osoba nebo organizace neschopná splnit své finanční závazky.

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.

citové zabarvení

Citové zabarvení je pojem, který odkazuje na pocity, city a emoce, které jsou spojeny s danou situací.

citově vyčerpaný

Citové vyčerpání je stav psychické únavy, který může vyplývat z náročných emocionálních situací.

spřízněný (myšlenkově)

Spřízněný znamená blízký, vzájemná náklonnost, přátelství nebo rodinné pouto.

vzdálit se (myšlenkově)

Odstřihnutí se od všeho, co nás obklopuje, a uvědomit si, co je pro nás nejlepší.

přivlastnění (věcí)

Přivlastnění je právní vztah, kdy jedna osoba nabývá vlastnické právo k věci jiné osoby.

sexuální blízkost

Sexuální blízkost je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma lidmi, které je vyjádřeno přes dotek, pohlazení a intimní milování.

odnětí majetku

Odnětí majetku je forma trestu, při které se část majetku obžalovaného převede do vlastnictví státu.

zlhostejnět (citově)

Zlhostejnět znamená reagovat emocionálně s pocity zlosti a rozčarování.

fyzická blízkost

Fyzická blízkost je blízký fyzický kontakt, jako například dotek, objetí nebo polibek.

odnětí (končetiny)

Odnětí znamená úplnou ztrátu části těla, obvykle končetin, jako je odebrání ruky nebo nohy.

odnětí (majetku)

Odnětí je proces, při kterém se něčí majetek zabaví, aby se zabránilo nezákonnému používání.