Facebook

Blízkost - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu blízkost.

Význam: Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

dohlednost

Dohlednost je schopnost vidět daleko; je to vzdálenost, kterou lze vidět, když se díváte na horizont.

odlehlost

Odlehlost je stav fyzické a/nebo psychické izolace a odloučení od lidí a veškerého života.

spřízněnost

Spřízněnost je vztah mezi dvěma lidmi, který je založen na důvěře, porozumění a lásce.

příbuznost

Příbuznost je vztah mezi osobami, které spolu souvisejí geneticky nebo právně.

podobnost

Podobnost je shoda nebo souhlas v něčem, například ve vlastnostech, schopnostech nebo charakteristických vlastnostech.

intimnost

Intimnost je blízkost, soukromí a důvěrnost mezi dvěma osobami.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

interval

Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

interval (stanovený)

Interval je časový nebo prostorový úsek mezi dvěma body nebo událostmi.

významová podobnost

Významová podobnost je soubor slov s podobným významem, které se používají místo sebe.