Facebook

Omezovat (pracovní dobu) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu omezovat (pracovní dobu).

Význam: Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

krátit <co>

Zkrátit, omezit, snížit délku, ukončit.

ukracovat

Ukracovat znamená hrubě omezovat, zkrátit, snižovat či zužovat.

prodlužovat

Prodlužovat znamená prodloužit délku času nebo velikosti.

snižovat <co>

Snižovat: zmenšovat, omezovat, redukovat.

zmenšovat

Snížit velikost nebo rozměr; zmenšit.

stínat (hlavu)

Chránit hlavu před sluncem pomocí stínu.

Podobná synonyma

zvedat (hlavu)

Zvedat hlavu znamená zvednout si náladu a odhodlaně bojovat s překážkami, které vás při dosahování cílů čekají.

dostat nad hlavu

Znamená to být příliš přetížený nebo zdrcený situací, kterou nemůžete zvládnout.

otočit (hlavu)

Rotace hlavy, aby se změnila její poloha nebo směr.

snižovat

Snižovat znamená zmírnit, omezit nebo snížit příslušnou míru, počet, velikost či hodnotu.

snižovat se

Snižovat se znamená omezovat své spotřebování, požadavky, náklady a náklady na osobní či firemní úrovni.

zmenšovat se

Snížení velikosti; zmenšování se.

snížovat (náklady)

Snížení nákladů znamená omezení nebo zmenšení finančních prostředků vynaložených na nějakou činnost.

krátit

Krátit znamená zkrátit nebo omezit délku, velikost nebo množství něčeho.

zdvihnout (hlavu)

Zvednout hlavu, aby se někdo mohl dívat přímo před sebe, projevit odvahu a nezávislost.

nachylovat (hlavu)

Sklonit hlavu, aby byla v přímce se spodní částí těla.

snižovat se (ceny)

Snižovat se znamená za určitého okolností snižovat ceny.

prodlužovat se

Prodlužovat se znamená rozšiřovat se nebo trvat déle.

sehnout (hlavu)

Sklonit hlavu znamená projevit úctu, stud nebo smutek. Toto gesto může být vyjádřeno skutečným skloněním nebo jen myšlenkou.

utrhnout (hlavu)

Utrhnout hlavu znamená odebrat člověku život, fyzicky ho zabít.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

nahnout (hlavu)

Nahnout znamená pohnout hlavou nebo jinou částí těla, aby se změnila pozice.

snižovat se <před kým>

Snižovat se před někým znamená projevovat úctu a respekt, ustoupit a uvážlivě se chovat.