Facebook

Zvednout se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zvednout se.

Význam: Zvednout se: uskutečnit nebo dělat něco; změnit svou pozici; odstranit překážky; zvýšit úspěch.

zdvihnout se (vítr)

Zdvihnout se: rychle se šířit, silně foukat, zvýšit intenzitu.

vzbouřit se

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat nebo se bránit proti něčemu, co se považuje za nespravedlivé.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

vstát

Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

postavit

Postavit znamená vybudovat, vystavět nebo vyrobit něco fyzického.

postavit se (na chodník)

Stavět se na chodníku znamená udržet si vlastní pozici a odmítnout se podrobit.

postavit do řady

Uspořádat nebo uspořádáním do pořadí, aby se dosažení cílů bylo snazší.

fičet (vítr)

Fičet je silný vítr se silným prouděním. Může být doprovázen deštěm, sněžením nebo bouřkou.

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

postavit (dům)

Vybudovat, stavět, postavit dům; vytvořit trvalou stavbu, která bude sloužit jako bydlení.

ztichnout (vítr)

Ztichnout: přestat foukat, ztišit se.

zdvihnout (hlavu)

Zvednout hlavu, aby se někdo mohl dívat přímo před sebe, projevit odvahu a nezávislost.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

zesílit (vítr)

Zesílit znamená zvýšit sílu nebo intenzitu, například vítr.

zdvihnout <co>

Zvednout, povýšit, zvýšit, vyzdvihnout.

zdvihnout

Zvednout, podepsat nebo zvednout náladu.

odejít (ze schůze)

Odejít = opustit schůzi a odejít z místa jejího konání.

postavit se <za co>

Postavit se za něco: vyjádřit se ve prospěch, ochranu nebo podporu něčeho.

vát (vítr)

Vát je přírodní jev, který se projevuje prouděním vzduchu. Může být slabý nebo silný a může mít různé směry.

odejít

Odejít: opustit místo, přestat být přítomen; nechat se někam přemístit; zanechat; ukončit účast.

postavit přehradu

Vybudovat stavbu, která obepne vodu a zabrání jejímu úniku.

směřovat (do hospody)

Směřovat do hospody znamená jít do restaurace nebo do baru s úmyslem konzumovat jídlo nebo nápoje.

vzbouřit

Vzbouřit se znamená projevit odpor a nesouhlas, buď násilně, nebo nečinným odmítnutím.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.