Facebook

Zvednout se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zvednout se.

Význam: Zvednout se: uskutečnit nebo dělat něco; změnit svou pozici; odstranit překážky; zvýšit úspěch.

zdvihnout se (vítr)

Zdvihnout se: rychle se šířit, silně foukat, zvýšit intenzitu.

vzbouřit se

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat nebo se bránit proti něčemu, co se považuje za nespravedlivé.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

vstát

Vstát: vstát z postele, z křesla, z místa; doslova i přeneseně, nastávat, zvednout se, vstoupit do úřadu, získat větší moc.

povstat

Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

postavit

Postavit: vybudovat, vytvořit, zbudovat, založit, vystavět, vybudovat, postavit na nohy.

vítr

Vítr je proud vzduchu, který proudí po povrchu země nebo nad jeho povrchem, a který může být příznivý nebo nebezpečný.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

postavit se (na chodník)

Stavět se na chodníku znamená udržet si vlastní pozici a odmítnout se podrobit.

cloumat <čím> (vítr)

Cloumat vítr znamená silnÛ foukat, divoce se pohybovat a šumět.

postavit <kde> (auto)

Postavit auto: montovat součásti, aby bylo auto schopno jezdit.

odejít

Odejít znamená opustit místo nebo situaci, ukončit účast či vztah.

postavit se na odpor

Odporovat autoritám, odmítnout nebo se odmítnout podřídit.

docházet (do hospody)

Docházet znamená jít do hospody, aby se s přáteli mohli sejít a popíjet.

zdvihnout

Zvednout, vystoupit, podpořit, zvednout se; zvednout se z jeho/jejího místa.

sílit (vítr)

Sílit znamená, že vítr bude silnější nebo intenzivnější.

postavit se <za co>

Stát se za něco/koho, podporovat; vyjádřit přesvědčení/podporu.

postavit přehradu

Vybudovat stavbu, která obepne vodu a zabrání jejímu úniku.

zdvihnout (hlavu)

Zvednout hlavu, aby se někdo mohl dívat přímo před sebe, projevit odvahu a nezávislost.

zafoukat (vítr)

Dát proudění vzduchu silným proudem, jako je vítr.

odejít (od rodiny)

Opustit domov a rodinu, aby se uskutečnily osobní plány, cíle a sny.

zdvihnout <co>

Zvednout, povýšit, zvýšit, vyzdvihnout.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.