Facebook

Postavit se - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu postavit se.

Význam: Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

vstát

Vstát - změnit svou pozici z ležení nebo sedu na stojí a opřít se o nohy.

stoupnout si

Stoupnout si znamená postavit se a vystoupit z pozice, ve které se nacházíš.

stanout

Stanout znamená postavit se na nohy a/nebo stát na jednom místě.

zvednout se

Zvednout se znamená vstal/a z postele nebo se zvednul/a ze židle a odešel/a.

lehnout si

Lehnout si znamená uložit se do lehu a uvolnit se, aby se mohlo odpočívat a relaxovat.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit oficiální názor, postoj nebo stanovisko k něčemu.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

nesouhlasit

Nesouhlasit znamená odmítnout, nebo se postavit proti něčemu.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

angažovat se <za koho>

Angažovat se znamená přijmout aktivní zapojení do něčeho ve prospěch druhého člověka nebo skupiny.

exponovat se

Expozovat se znamená veřejně předvádět myšlenky, názory nebo postoje.

mít erekci

Mít erekci znamená být sexuálně vzrušený a dosáhnout penisu v plné velikosti a tvrdosti.

ztopořit se

Ztopořit se znamená napnout a zvednout svaly, obvykle se to dělá jako odpověď na výzvu nebo jakákoli jiná forma podnětu.

zdvihnout se

Zvednout se, vstát z lůžka, postavení, zvednout hlas, vzepřít se, zvednout se z útlaku.

povstat

Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

poučovat <koho>

Poučovat: poskytovat informace, vést k pochopení či vyučovat, aby se někdo naučil něčemu novému.

živit <koho>

Nabízet potravu a udržovat v životě; udržovat někoho ve zdraví a šťastném stavu.

znesvářit <koho s kým>

Vyvolat mezi lidmi napětí a nevraživost, například skrze ostré slovní výměny nebo rozepře.

vystrčit <na koho> jazyk

Říct/ukázat někomu svůj nesouhlas, vyjádřit svou nespokojenost.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

vypudit <koho> <odkud>

Vypudit: vyhnat, vystrnadit, vyhazovat někoho odkudkoliv.

upozornit <koho> (na nebezpečí)

Varovat o možném nebezpečí; předat informace týkající se ohrožení.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

zacvičit <koho>

Zacvičit je provést cvičení s někým, aby byl schopen provádět fyzickou aktivitu.

pobodat <koho> (vosy)

Pobodat vosy znamená udeřit je jejich bodnutím.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená držet ve vězení nebo jiném zařízení jako trest za jeho činy.

hubovat <koho>

Hubovat znamená kritizovat nebo vyčítat někomu jeho chování nebo slova.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

přidat se <ke komu>

Přidat se k někomu znamená stát se součástí skupiny nebo vykonávat stejnou činnost.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

uspat <koho>

Uspat znamená uspat osobu, aby byla v bezvědomí, obvykle pomocí léku.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu vyvolat paměť na něco, co už bylo zapomenuto nebo zanedbáno.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

odbýt <koho>

Odbýt znamená rychle a bez ceremonií odmítnout něčí návrhy, názory či žádosti.

pomlouvat <koho n. co>

Šíření nepravdivých a zkreslených informací, které poškozují jméno nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.