Facebook

Zdvihnout se (vítr) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zdvihnout se (vítr).

Význam: Zdvihnout se: rychle se šířit, silně foukat, zvýšit intenzitu.

zvednout se

Zvednout se: uskutečnit nebo dělat něco; změnit svou pozici; odstranit překážky; zvýšit úspěch.

vzbouřit se

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat nebo se bránit proti něčemu, co se považuje za nespravedlivé.

Podobná synonyma

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

zvednout

Zvednout znamená zvedat, přenášet, zvedávat, vystupovat, zvedat se do výšky nebo zvedat něco.

vzbouřit

Vzbouřit se znamená otevřeně se postavit proti autoritám a vyvolat povstání nebo rebelii.

zvednout <co>

Zvednout: zvýšit, podstatně zvýšit, změnit na vyšší úroveň.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

zvednout (hlavu)

Zvednout hlavu znamená získat novou naději a odhodlání bojovat, zvyšovat sebeúctu a překonávat překážky.

zvednout (pohár)

Vztyčit pohár, aby se oslavil úspěch nebo vítězství.

zvednout (víko)

Otevřít, zvednout víko.