Facebook

Udělat (zápis) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu udělat (zápis).

Význam: Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

pochodit

Pochodit znamená chodit s někým a mít s ním vztah.

dopadnout

Dopadnout znamená dosáhnout nebo se setkat s určitým výsledkem, effectem, důsledkem nebo konečnou situací.

vytvořit

Vytvořit znamená vytvářet, stvořit nebo produkovat něco nového.

opatřit si (auto)

Koupit si auto.

obstarat si

Získat, zařídit si nebo zařídit potřebnou věc nebo službu.

sehnat

Sehnat znamená získat věc nebo materiál, který potřebujete, obvykle za úplatu.

koupit

Koupit znamená obstarat si něco za úplatu.

Podobná synonyma

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

vytvořit <co>

Udělat něco nového, originálního; stvořit, vyrobit.

spravit (auto)

Opravit auto, odstranit závady a problémy, obnovit jeho funkčnost a výkon.

obstarat

Zajistit si něco, co je potřeba či žádoucí.

opatřit

Opatřit znamená něco sehnat, nakoupit nebo získat.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

koupit (zpět)

Koupit zpět: nakoupit zboží, které již bylo prodáno.

sehnat (zájemce)

Sehnat znamená nalézt, obstarat nebo získat.

koupit <co>

Koupit: zakoupit (zboží, služby) za úhradu peněz nebo jiného plnění.

auto

Auto je motorové vozidlo, které je určeno k přepravě osob nebo nákladu.

vytvořit (organizaci)

Vytvořit: ustanovit, zorganizovat, vybudovat nebo založit organizaci.

sehnat (práci)

Sehnat = najít nebo získat; ve vztahu k práci = nalézt, najít, uspět v hledání, najít vhodnou práci.

vytvořit (do zásoby)

Vytvořit znamená vytvořit něco nového, vytvářet nebo vytvářet něco z ničeho.

troubit (auto)

Troubit (auto) znamená používat horní klakson k vyjádření nebo upozornění na přítomnost vozidla.

opatřit <co čím>

Použít něco násilím nebo úsilím, aby se získalo či získala věc.

dopadnout zle

Negativní výsledek, špatný výsledek, věc skončila špatně.

pokazit se (auto)

Pokazit se: auto selhává, nebo se rozbije, nebo selže a ztratí schopnost být spolehlivé a bezpečné.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

vytvořit (myšlením)

Vytvořit znamená vytvořit něco nového z ničeho, vytvářet myšlením, tvořit, konstruovat, vytvářet.

vytvořit se

Vytvořit se znamená vytvořit si něco nového, budovat si sílu v sobě, nalézat svou identitu a žít svůj život podle svých vlastních zásad.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

vytvořit (komisi)

Ustavení komise pro vyřešení určitého problému, či zodpovězení určité otázky.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

otáčet (auto)

Otáčet auto znamená otočit se o stanovený úhel nebo otočit se na jinou stranu.