Facebook

Udělat pauzu - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu udělat pauzu.

Význam: Udělat pauzu znamená na určitou dobu se odmlčet a uvolnit mysl, aby se mohla znovu naladit a obnovit energii.

zmlknout (na chvíli)

Umlknout, ztišit se, přestat mluvit a mlčet.

přestat (publikovat)

Ukončit publikaci, přestat vydávat.

přerušit komunikaci

Ukončit interakci mezi osobami nebo subjekty.

Podobná synonyma

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

přestat <s čím>

Přestat: ukončit činnost; zastavit; skončit.

přerušit (větu)

Přerušit: odpojit, ukončit, prerušiť.

přestat vědět

Ukončit nebo odložit myšlení, poznávání nebo vědění o něčem.

přerušit (rozmluvu)

Přerušit: zastavit nebo prerušit rozmluvu či konverzaci.

přestat fungovat

Přestat fungovat znamená přestat být schopným provádět svou funkci nebo úkol.

v této chvíli

V této chvíli znamená význam nyní, právě teď, okamžitě.

přestat

Ukončit, přestat s činností; opustit, ukončit něco, co se dělalo, činilo; přerušit, prestat.

přestát (zimu)

Přestát zimu znamená přečkat ji s minimálními škodami a újmami.

publikovat

Publikovat znamená zveřejnit informace nebo materiály, aby byly přístupné veřejnosti.

přestat se držet

Přestat se držet znamená ukončit něco co se dělalo, začít dělat něco jiného.

přestat soptit

Ukončit kouření cigaret; přestat si ubližovat kouřením.

pro tuto chvíli

Význam: momentální hodnota, situace, okamžik.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

přestat mluvit

Ukončit mluvení, přestat mluvit.

přestat (vánice)

Ukončit, skončit; odmítnout dělat něco, čemu se dříve věnovalo.

přerušit

Přerušit znamená přerušit provádění nějaké činnosti nebo přerušit komunikaci.

přestat <na čem>

Přestat na čem: ukončit, zastavit činnost.

v té chvíli

V té chvíli slovo znamená určitou významnou myšlenku, nebo pojem, který je vyjádřen jedním slovem nebo krátkou frází.

přestát

Přestát znamená zvládnout, překonat nebo přežít něco obtížného nebo obtížnou situaci.

přerušit (smrt)

Umírání, ukončení života.

v poslední chvíli života

Poslední chvíle života je období před smrtí, kdy člověk čelí největším životním výzvám, jako jsou odpuštění, usmíření, přijetí a smíření.

přestat sloužit

Přestat sloužit znamená skončit s úkolem, posláním nebo vykonáváním činnosti.

publikovat (v časopise)

Publikovat je označení pro zveřejnění informací či díla (knihy, článku) v periodiku nebo jiném způsobem.