Facebook

Udělat ledabyle - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu udělat ledabyle.

Význam: Udělat ledabyle znamená dělat něco bez dostatečného úsilí, pozornosti či námahy.

odbýt

Odbýt znamená rychle a účelně vyřešit nebo dokončit nějakou činnost, často bez ohledu na její důsledky.

odflinknout

Odflinknout znamená odpojit se z internetové sítě nebo z nějakého programu.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

Podobná synonyma

udělat pokrok

Postupovat vpřed, zlepšovat se a dosahovat úspěchu.

udělat chybu

Udělat chybu znamená dělat nebo udělat něco špatně nebo v chybný způsob.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

neochota (udělat co)

Neochota je stav, kdy se člověk odmítá rozhodnout nebo se zúčastnit něčeho. Znamená to, že osoba nemá zájem, motivaci nebo odhodlání k tomu, aby udělala něco.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odstranit či odmítnout někoho nebo něco. To může být odmítnutí návrhu, názoru nebo žádosti.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

udělat

Udělat: vykonat, zrealizovat, provést; připravit nebo dokončit činnost.

pořádně

Vyřešit něco pořádně znamená vyřešit to důkladně, pečlivě a spolehlivě.

udělat úpadek

Rapidní pokles, snížení nebo pád hodnoty, zisku nebo úspěchu.

odbýt výuku

Odbýt výuku znamená ukončit ji, zastavit ji.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

udělat kariéru

Postoupit v kariéře, dosáhnout profesionálního úspěchu a získat zaměstnání v oboru, ve kterém člověk usiluje o vysoké postavení.

hodlat udělat <co>

Hodlat udělat znamená mít záměr to udělat; je to vyjádření intence, úmyslu nebo odhodlání.

udělat ledabyle

Udělat ledabyle znamená dělat něco bez dostatečného úsilí, pozornosti či námahy.

udělat výjimku

Udělat výjimku znamená učinit omezení nebo změnu ve standardních pravidlech v určité situaci.

udělat pořádek

Udělat pořádek znamená uspořádat věci v souladu s pravidly a případně řádem.

udělat (službu)

Udělat službu: provést něco pro ostatní, obětovat čas nebo úsilí, aby jim bylo užitečné.

udělat pauzu

Udělat pauzu znamená na určitou dobu se odmlčet a uvolnit mysl, aby se mohla znovu naladit a obnovit energii.

udělat poklonu

Udělat poklonu znamená projevit úctu nebo poctu někomu, např. sklonit se nebo se před ním uklonit.

udělat nákup

Koupit potřebné věci, jako je jídlo, oblečení atd.

odbýt (nápadníka)

Odbýt: zamítnout, odmítnout nápadníka, nebo se od něj odvrátit.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

odbýt si trest

Získat si odpuštění nebo zprostění viny, vyhnout se trestu za nějakou vinu nebo přestupek.

udělat (rukama)

Vytvářet, stavět, opravovat nebo manipulovat s použitím rukou.