Facebook

Udělat krok zpět - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu udělat krok zpět.

Význam: Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

ustoupit

Ustoupit znamená uchýlit se z místa, čelit ústupu, uhnout z cesty.

Podobná synonyma

ustoupit <v čem>

Ustoupit: odchýlit se od něčeho, dát si od něčeho pauzu; převzít zodpovědnost za změnu pozice, názoru, postoje.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

ustoupit <komu>

Ustoupit znamená vzdát se něčeho, aby se uspokojily požadavky druhého.

ustoupit (před nepřítelem)

Ustoupit znamená vzdálit se/ukrýt se před nepřítelem, aby se zabránilo konfliktu.

ustoupit (mrazy)

Ustoupit znamená odchod mrazů, odchod od tepla a oteplení.