Facebook

Nasměrovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nasměrovat <koho n. co>.

Význam: Nasměrovat znamená přesměrovat někoho nebo něco na správnou cestu.

zaměřit

Zaměřit se znamená soustředit se na jeden cíl či úkol a snažit se jej dosáhnout.

orientovat

Určit směr, vyjasnit si priority a zorientovat se ve situaci, aby se dosáhlo cíle.

ovlivnit <co>

Změnit, mít vliv na .

regulovat

Regulovat znamená upravovat nebo řídit hodnoty nebo funkce něčeho, aby odpovídaly potřebám.

Podobná synonyma

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

orientovat se

Orientovat se znamená zorientovat se ve situaci, nalézt si v ní orientační body a určit směr.

ovlivnit <koho>

Ovlivnit znamená vlivnout na jeho myšlení, chování nebo rozhodnutí.

orientovat se <kde>

Orientovat se: zorientovat se v prostoru nebo situaci, aby bylo možné se správně rozhodnout nebo jednat.

zaměřit se <na co>

Zaměřit se znamená soustředit svou pozornost na konkrétní věc/problém.

ovlivnit

Ovlivnit znamená mít vliv na něco, měnit nebo pozměňovat jeho podobu či chování.

zaměřit se

Zaměřit se znamená soustředit se a věnovat pozornost něčemu konkrétnímu.

ovlivnit (manžela)

Působit na manžela tak, aby to mělo vliv na jeho myšlenky, chování nebo rozhodnutí.