Facebook

Zarmoutit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zarmoutit <koho>.

Význam: Zarmoutit znamená vyvolat smutek nebo trápení, obvykle skrze zklamání nebo tragickou událost.

zesmutnět

Zesmutnět znamená prožívat smutek nebo trpkost emočního charakteru.

sevřít

Uchopit a přiměřeně stisknout objekt mezi dvěma částmi těla nebo předmětů.

zkroutit

Zkroutit znamená deformovat, ohýbat nebo skrčit něco silou.

Podobná synonyma

sevřít (smyčku)

Uzavřít, stáhnout, stáhnutím srazit nebo složit dohromady.

zkroutit se

Zkroutit se znamená fyzicky se ohnout, změnit svůj tvar nebo tvar něčeho jiného.

zkroutit <co>

Zkroutit: ohýbat, překrucovat, přitahovat, deformovat.

zkroutit (drát)

Ohnout drát do spirály nebo do jiného tvaru.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená přitisknout je k sobě pevně a silně. Je to obvyklý způsob, jak projevit odhodlání, sílu, vytrvalost a odolnost.

sevřít se

Sevřít se znamená stáhnout se, přimknout se k sobě, objímat se nebo sevřít v přímém smyslu slova.