Facebook

Zevní - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zevní.

Význam: Zevní se odkazuje na vnější, viditelný, vnímatelný nebo obecně pozorovatelný.

zevnější

Zevnější se vztahuje na to, co je vnější, nebo na vzhled člověka nebo objektu.

vnější

Vnější se týká toho, co se děje nebo existuje mimo jiný objekt nebo systém; to, co je venku nebo okolo něčeho.

povrchový

Povrchový: přímý, vnější nebo nejbližší vzhled nebo povrch něčeho.

vnitřní

Vnitřní je přídavek, který se odkazuje na věci, co se nacházejí uvnitř nebo vycházejí zevnitř.

Podobná synonyma

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

důl (povrchový)

Důl je prostor, kde se těží nerostné suroviny nebo uhlí. Prostor bývá vykopán do povrchu nebo do hlubin země.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.