Facebook

Zevnější - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zevnější.

Význam: Zevnější se vztahuje na to, co je vnější, nebo na vzhled člověka nebo objektu.

vnější

Vnější se týká toho, co se děje nebo existuje mimo jiný objekt nebo systém; to, co je venku nebo okolo něčeho.

povrchový

Povrchový: přímý, vnější nebo nejbližší vzhled nebo povrch něčeho.

vnitřní

Vnitřní je přídavek, který se odkazuje na věci, co se nacházejí uvnitř nebo vycházejí zevnitř.

Podobná synonyma

soulad (vnitřní)

Soulad je stav, kdy je něco v harmonii; vnitřní soulad je to, kdy jsou naše myšlenky, názory a činy v harmonii s našimi hodnotami a cíli.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

důl (povrchový)

Důl je prostor, kde se těží nerostné suroviny nebo uhlí. Prostor bývá vykopán do povrchu nebo do hlubin země.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.