Facebook

Pnutí (vnitřní) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pnutí (vnitřní).

Význam: Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

neklid

Neklid je stav, kdy je člověk ve stresu nebo vystaven myšlenkám, které jsou obtěžující, úzkostné a nepříjemné.

nepokoj

Nepokoj je stav chaosu, napětí a neklidu, kdy lidé projevují nespokojenost a odpor.

úsilí

Úsilí je vytrvalé a upřímné snažení o dosáhnutí nějakého cíle.

vypětí (nervové)

Vypětí (nervové) je stav, kdy je organismus vystaven intenzivnímu psychickému a fyzickému stresu, který může vést k vyčerpání a poruše psychických funkcí.

rozpor

Rozpor je konflikt mezi dvěma protichůdnými myšlenkami, názory nebo jevy.

rozepře

Rozepře je výměna názorů a názoru mezi lidmi, kteří jsou názorově rozdílní, často s cílem dosáhnout kompromisu.

neshoda

Neshoda je stav, kdy se dvě nebo více stran nesouhlasí nebo nesouhlasí.

Podobná synonyma

vyčerpaný (nervově)

Vyčerpaný znamená vyčerpáním sil a energie, unavený až vyčerpaný nervově.

zvýšené úsilí

Zvýšené úsilí je vyjádření vyššího úsilia při činnosti, aby se dosáhlo cíle.

zhroutit se (nervově)

Zhroutit se znamená prožít silnou psychickou úzkost, která může vést až k náhlému zhroucení a rozpadu osobnosti.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

vypětí

Vypětí označuje konečnou, nejvyšší míru úsilí, kterou je třeba učinit, aby se dosáhlo jakéhokoli cíle.

zintenzívnit (úsilí)

Zintenzívnit znamená zvýšit úsilí, intenzitu nebo intenzitu činnosti.

úsilí (počáteční)

Úsilí je snažení se o dosažení něčeho, co je důležité. Je to vytrvalá práce, soustředění se a vytrvalost při dosahování cílů.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.

úsilí <o co>

Úsilí je snaha dosáhnout něčeho, překonat překážky a dosáhnout stanoveného cíle.

věnovat (úsilí)

Věnovat úsilí znamená soustředit se na daný úkol a nasadit veškerou energii k jeho dokončení.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

dovršení (úsilí)

Dokončení úsilí, plnění cílů nebo zamýšlených činností; úspěšné ukončení činností.