Facebook

Rodidla (vnitřní) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rodidla (vnitřní).

Význam: Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

klín

Klín je úzký prostor mezi dvěma kusy skály, které jsou vzájemně přitlačeny.

děloha

Děloha je vnitřní dutina ve dvouvrstvé stěně dělohy, která je hlavním orgánem reprodukčního systému ženy. Slouží k přijímání oplodněného vajíčka a jeho vývoji.

vnitřek

Vnitřek je vnitřní část něčeho, například budovy, zařízení nebo organismu; lze jím označit i vnitřní části samotného objektu.

nitro

Nitro je chemická sloučenina, která se často vyskytuje v přírodě. Je to silný oxidant, který může být používán k pohonným hmotám a také k lékům.

prostředí

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém se někdo nebo něco nachází. Může se jednat o fyzické, psychické, sociální nebo kulturní prostředí.

Podobná synonyma

odhalovat své nitro

Otevřít se svým skutečným já, ukázat svou duši, přijmout se takové, jací jsme.

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

vnitřek (prázdný)

Vnitřek je označení pro všechno, co je uvnitř něčeho; může to být fyzický prostor, myšlenka nebo cit.

neznámý (prostředí)

Neznámý: nepoznaný, neidentifikovaný; označuje něco, co není známé nebo poznané.

utěšené prostředí

Utěšené prostředí je příjemná a uvolněná atmosféra, ve které se cítíte komfortně a můžete se uvolnit.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.