Facebook

Vnější - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vnější.

Význam: Vnější se týká toho, co se děje nebo existuje mimo jiný objekt nebo systém; to, co je venku nebo okolo něčeho.

zevnější

Vnější, pozorovatelné vlastnosti nebo znaky; např. vzhled, chování, účes, oblečení.

venkovní

Venkovní znamená "relativně mimo budovu nebo stavbu", obvykle ve vztahu k otevřenému prostředí.

povrchový

Povrchový se vztahuje k něčemu, co je na povrchu nebo vnější straně. Označuje to, co je nejvíce viditelné nebo vnímané.

vnitřní

Vnitřní znamená vnější protiklad, tj. to, co je uvnitř nebo co je vnitřního.

externí

Externí je to, co je mimo něco jiného; co je vně, navenek, nezávislé na něčem jiném.

interní

Interní: vnitřní, vztahující se k vnitřním procesům, systémům nebo strukturám organizace.

Podobná synonyma

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

venkovní scéna

Venkovní scéna je otevřený prostorem, kde se odehrává divadelní, hudební nebo jiná umělecká představení.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

důl (povrchový)

Důl je prostor, kde se těží nerostné suroviny nebo uhlí. Prostor bývá vykopán do povrchu nebo do hlubin země.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

vnitřní tření

Vnitřní tření je síla, která se objevuje mezi částmi tělesa, které se pohybují vůči sobě, způsobující jejich odpor.