Facebook

Prozrazovat <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu prozrazovat <co komu>.

Význam: Prozrazovat znamená sdělovat někomu informace, které se měly zůstat utajeny.

nosit <co> ven

Nosit ven: vynést ven, přenést na jiné místo.

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

nést

Nést znamená unést, nosit nebo držet něco nebo někoho; zároveň může znamenat i přenášet, odnášet nebo nesloužit.

vyzrazovat

Vyzrazovat je sdělovat nebo odhalit tajemství, které by mělo zůstat utajeno.

velebit <koho>

Velebit znamená vyjadřovat nadšení a obdiv k někomu nebo něčemu. Je to vyjádření úcty a uznání.

chválit

Chválit znamená oslavovat a uznávat činy či vlastnosti někoho jiného.

vychvalovat

Vychvalovat znamená oslavovat a chválit něčí činy nebo kvality.

nanášet (úsečku)

Nanášet: rozprostřít něco tenkou vrstvou na povrch; používá se např. pro nanesení barvy, lepidla nebo krému.

Podobná synonyma

začleňovat <koho kam>

Začleňovat znamená zapojit někoho do něčeho nebo do skupiny lidí, aby se stal součástí toho nebo té skupiny.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

deportovat <koho>

Deportovat znamená vyhostit osobu z určitého území, obvykle z důvodu porušení zákonů nebo bezpečnosti.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

oslovit <koho>

Oslovit někoho: adresovat se k němu s prosbou či žádostí.

oblomit <koho>

Oblomit znamená fyzicky přinutit někoho k přístupu, který je v rozporu s jeho vůlí.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho, pečovat o něho, péčí ho obklopovat, dbát na jeho bezpečí a dobře-být.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

velebit

Velebit je hora ve Chorvatsku, která je často považována za největší pohoří v zemi. Je také známá pro své krásné scenérie a turistické atrakce.

vyrazit <koho>

Vyrazit znamená rychle a výrazně odejít nebo odstranit něco nebo někoho.

denuncovat <koho>

Denuncovat znamená oznámit něčí protiprávní činy autoritám.

zaútočit <na koho>

Fyzickým nebo verbálním útokem zaútočit na někoho, aby se ublížilo nebo se ho zmocnilo.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

shazovat<koho>

Shazovat znamená očerňovat, ponižovat nebo urážet.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

strašit <koho>

Strašit: působit strach, vyvolávat hrůzu; obvykle používané ve spojení s druhým člověkem.