Facebook

Zaplašit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zaplašit.

Význam: Zaplašení je odstranění nebo odstranění stresu nebo obav, je to způsob, jak se zbavit nebo se vyhnout čemukoli, co vyvolává úzkost.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

zapudit

Zapudit znamená odstranit, odvrhnout, vyhnat nebo zbavit něčeho nežádoucího, něco zanikne nebo se stane neviditelným. Je to vyjádření přání nebo rozhodnutí, aby něco pryč zmizelo nebo se stalo neaktiv

ukojit (hlad)

Ukojit znamená uspokojit, zmírnit hlad tím, že se najíme. Jedná se o fyziologickou potřebu, kterou musíme uspokojit, abychom mohli zůstat zdraví.

utišit

Utišení je stav, který může být vyvolán potlačením zvuku, hluku nebo jiných rušivých faktorů. Může to také znamenat zastavení diskuze nebo konfliktu, který se odehrává mezi lidmi.

zažehnat

Zažehnat znamená zahájit akci, zapálit nebo vyvolat něco, co již dříve neexistovalo. Tedy činnost, která může mít následky, které přinesou změny.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

zahnat (smutek)

Zahnat znamená potlačit nebo odstranit smutek nebo depresi.

rozehnat (pochyby)

Rozehnat znamená definitivně rozptýlit: odstranit pochyby, vyřešit problém, zahladit překážky.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit, rozdělit pozornost, rozložit, změnit činnost či místo.

zahnat

Zahnat znamená donutit někoho nebo něco odejít nebo se vzdálit.

Podobná synonyma

uhnat <koho>

Uhnat znamená přinutit někoho k něčemu rychle a nekompromisně.

zahubit <koho>

Zahubit znamená usmrtit, zničit nebo odstranit.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

vyrušovat <koho>

Vyrušovat znamená přerušovat jeho činnost, přerušit jeho koncentraci nebo soustředění.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, ošidit, zmanipulovat, často za účelem získání prospěchu.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

zkrášlovat <koho n. co>

Zkrášlovat: upravovat někoho nebo něco tak, aby to vypadalo lépe a získalo na kráse.

pomluvit <koho>

Pomluvit koho znamená šířit nepravdivé a zkreslené informace o tomto člověku, které ho znevažují.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat a věnovat pozornost člověku nebo jeho činům po dlouhou dobu.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená projevovat úctu, obdiv a oslavovat někoho nebo něco.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

zpravovat <koho o čem>

Zpravovat = poskytovat informace nebo sdělení o čemkoli.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená dělat něco, co může poškodit jeho reputaci nebo dobré jméno.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

vzbudit (hlad)

Vzbudit hlad znamená vyvolat zájem o jídlo nebo chuť k jídlu.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

upomínat <koho>

Upomínat: napomínat, připomínat někomu jeho povinnosti, závazky nebo obecně nějakou skutečnost.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená vysát energii, silu nebo síly komu.

zmazat <koho>

Zmazat znamená odstranit nebo zrušit danou osobu, objekt nebo informaci.