Facebook

Vybrat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vybrat <koho>.

Význam: Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

vyloupit <koho n. co>

Vyloupit znamená ukrást a rozbit otevřením dveří či okna.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

přebrat (z jiného zdroje)

Přebrat znamená vzít si něco od jiné osoby nebo organizace, obvykle bez souhlasu nebo s odměnou.

Podobná synonyma

polít <koho n. co>

Polít znamená provádět dlouhodobou a systematickou politickou činnost, uplatňovat politické postupy, akty a opatření.

unavit <koho>

Unavení: vyčerpání, únava, únavou dosáhnout vyčerpání, oslabit.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

vroubek (u koho)

Vroubek ukazuje slabost, zranitelnost nebo zranění na duševní úrovni.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

znepřátelit si <koho>

Znepřátelit si koho: získat si nepřítele, způsobit mezi sebou vzájemné nepřátelství a vůči sobě nevraživost.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

napadat <koho co>

Napadat znamená útočit, fyzicky nebo slovně, na někoho nebo něco.

obléci <koho>

Obléci znamená obléci osobu do oblečení, aby mohla vyjít ven.

ctít <koho>

Ctít znamená respektovat, uznávat a dodržovat práva a autoritu.

zahánět <koho>

Zahánět: vymýtit, odstranit, zbavit se (něčeho/někoho).

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

poučovat <koho>

Výukou informovat a vychovávat člověka, aby pochopil nějaké principy, zásady či informace.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.

zakřičet <na koho>

Zakřičet : hlasitě volat na někoho nebo o něčem.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

pošoustat <koho>

Pohrávat si s někým nebo s něčím, hravě jej občas popichovat nebo napomínat.

rozdráždit <koho>

Rozdráždit znamená vyvolat nepříjemné emoce nebo vzrušení u druhého člověka.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

ztrestat <koho>

Ztrestat znamená udělit trest nebo potrestat za provinění.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

udávat <koho>

Udávat: představovat někoho jako příklad, odhalovat jeho zločiny, činy nebo chování.