Facebook

Odehnat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu odehnat <koho>.

Význam: Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

zapudit

Zapudit znamená odstranit, odvrhnout, vyhnat nebo zbavit něčeho nežádoucího, něco zanikne nebo se stane neviditelným. Je to vyjádření přání nebo rozhodnutí, aby něco pryč zmizelo nebo se stalo neaktiv

zaplašit

Zaplašení je odstranění nebo odstranění stresu nebo obav, je to způsob, jak se zbavit nebo se vyhnout čemukoli, co vyvolává úzkost.

ukojit (hlad)

Ukojit znamená uspokojit, zmírnit hlad tím, že se najíme. Jedná se o fyziologickou potřebu, kterou musíme uspokojit, abychom mohli zůstat zdraví.

utišit

Utišení je stav, který může být vyvolán potlačením zvuku, hluku nebo jiných rušivých faktorů. Může to také znamenat zastavení diskuze nebo konfliktu, který se odehrává mezi lidmi.

zažehnat

Zažehnat znamená zahájit akci, zapálit nebo vyvolat něco, co již dříve neexistovalo. Tedy činnost, která může mít následky, které přinesou změny.

odnést <co kam> (bouře)

Odnést je přenést něco z jednoho místa na druhé, například během bouře, takže co se odeberou z jednoho místa, je přeneseno na jiné.

Podobná synonyma

odnést

Odnést znamená odstranit, odvézt nebo odstoupit s něčím.

vzbudit (hlad)

Vzbudit hlad znamená vyvolat zájem o jídlo nebo chuť k jídlu.

ukojit (žízeň)

Ukojit znamená uspokojit, zbavit žízně.

utišit (potřebu)

Utišení potřeby znamená uspokojit potřebu, aby byla zmírněna nebo zrušena.

pominout (bouře)

Ignorovat, opomenout nebo obcházet situaci, kterou člověk nechce řešit nebo nechce přijmout.

odnést <co> (ven)

Odnést ven: odstranit nebo odvézt něco mimo dané místo.

větrná bouře

Větrná bouře je silný vítr, který se objevuje s prudkým deštěm, bleskem a hromy. Větrné bouře mohou způsobit škody, zasáhnout elektrický vedení a dokonce i zničit budovy.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

utišit se

Umlčet se; ztišit se, být potichu, nepromluvit, zdržet se mluvení.

zahnat hlad

Zahnat hlad znamená jíst potravu nebo něco podobného, aby se zmírnil pocit hladu.

ukojit (touhu)

Ukojit je vyjádřením naplnění touhy, přání, potřeby nebo žádosti.

nasytit (hlad)

Nasytit znamená dosáhnout stavu pocitu sytosti, který je dosažen požitím jídla nebo nápoje, které zmírní pocity hladu.

bouře

Bouře je silné atmosférické jevy, charakterizované vysokými rychlostmi větru, intenzivními srážkami a výskytem blesků a hromů.

hlad

Hlad je stav, kdy osoba nemá dostatek energie díky nedostatku potravy a tekutin.

ukojit

Ukojit je uspokojit, splnit požadavky a potřeby něčeho nebo někoho.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

odnést <co>

Odnést: přenést pryč, odebrat nebo převézt něco či někoho.

odnést <co kam>

Odnést znamená přenést něco (např. objekt, záležitost) z jednoho místa na jiné.