Facebook

Zakotvit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zakotvit.

Význam: Zakotvit znamená zajistit něco pevně, aby se nemohlo pohnout nebo se odstranit. Může se to týkat lodi, aby zůstala na stejném místě, nebo třeba kotvy, která se používá k upevnění něčeho.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

zdomácnět

Zdomácnět je stav, kdy se cizí věc stává běžnou a je obvykle přijímána.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit na jednom místě, často s rodinou.

upoutat

Přitáhnout pozornost a zaujmout.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

usadit (osu)

Usadit osobu znamená učinit ji trvalým obyvatelem určitého místa.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

dojít

Dosáhnout cíle nebo konečného bodu; dosáhnout vysokého stupně; dorazit na určené místo.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

usadit se (na skle)

Usadit se na skle znamená získat stability a bezpečí, díky které se cítíte jistě.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, definitivně a bez možnosti změny.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.