Facebook

Zakotvit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zakotvit.

Význam: Zakotvit znamená zajistit něco pevně, aby se nemohlo pohnout nebo se odstranit. Může se to týkat lodi, aby zůstala na stejném místě, nebo třeba kotvy, která se používá k upevnění něčeho.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

dojít

Získat nebo dosáhnout cíle, požadovaného výsledku nebo konečného stavu; dosáhnout úplného nebo konečného závěru.

upoutat

Upoutat znamená získat pozornost či přitáhnout něčí pohled.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

usadit se

Usadit se znamená trvale se přestěhovat do nového místa a začít nový život.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

zdomácnět

Zdomácnět znamená, že se něco stává obvyklým, běžným nebo je začleněno do obvyklého způsobu života.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.