Facebook

Zakotvit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zakotvit.

Význam: Zakotvit znamená zajistit něco pevně, aby se nemohlo pohnout nebo se odstranit. Může se to týkat lodi, aby zůstala na stejném místě, nebo třeba kotvy, která se používá k upevnění něčeho.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

dojít

Dojít je dosáhnout určitého cíle nebo místa, fyzického nebo myšlenkového.

upoutat

Upoutat: přitáhnout pozornost, získat kýženou pozornost.

usadit (osu)

Usadit osobu znamená učinit ji trvalým obyvatelem určitého místa.

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit na jednom místě.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

zdomácnět

Zdomácnět znamená stát se obyčejným nebo běžným, stát se známým a obvyklým.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale nebo trvit dokud není ukončeno. Často používané v souvislosti s pracovními smlouvami, nájmy nebo majetkem.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.