Facebook

Usadit se <kde> (natrvalo) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu usadit se <kde> (natrvalo).

Význam: Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

upoutat

Přitáhnout pozornost; zaujmout, zvídavost; přilákat.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

zdomácnět

Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

dojít

Dojít je dosáhnout určitého cíle nebo místa, fyzického nebo myšlenkového.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.