Facebook

Usadit se <kde> (natrvalo) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu usadit se <kde> (natrvalo).

Význam: Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

zdomácnět

Zdomácnět znamená, že se něco stává obvyklým, běžným nebo je začleněno do obvyklého způsobu života.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

upoutat

Přitáhnout pozornost a zaujmout.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

dojít

Dojít je dosáhnout cíle nebo konečného stavu; dosáhnout konečného řešení nebo pochopení.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.