Facebook

Usadit se <kde> (natrvalo) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu usadit se <kde> (natrvalo).

Význam: Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

dojít

Dosáhnout cíle, který je před námi, nebo dosáhnout bodu, na kterém se něco může změnit.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

zdomácnět

Zdomácnět znamená stát se obvyklým nebo běžným, používat se nebo přijímat se.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

upoutat

Přitáhnout pozornost; zaujmout, zvídavost; přilákat.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.