Facebook

Ukotvit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ukotvit <co>.

Význam: Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

upoutat

Přitáhnout pozornost a zaujmout.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit na jednom místě.

dojít

Získat nebo dosáhnout cíle, požadovaného výsledku nebo konečného stavu; dosáhnout úplného nebo konečného závěru.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, na stálo, definitivně a nezměnitelně.

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

zdomácnět

Zdomácnět vyjadřuje přizpůsobení se něčemu novému a jeho postupnou adaptaci.

usadit se (na skle)

Usadit se na skle znamená získat stability a bezpečí, díky které se cítíte jistě.