Facebook

Ukotvit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ukotvit <co>.

Význam: Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

dojít

Dojít je dosáhnout cíle nebo konečného stavu; dosáhnout konečného řešení nebo pochopení.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

zdomácnět

Zdomácnět je proces, při kterém se něco stává obyčejným, běžným a přijímaným v dané společnosti.

upoutat

Upoutat: přitáhnout pozornost, získat kýženou pozornost.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

usadit se (na skle)

Usadit se na skle znamená získat stability a bezpečí, díky které se cítíte jistě.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

usadit se

Ustálit se, nastolit trvalý pobyt na jednom místě; začít novou kapitolu života, přestěhovat se a zabydlet se do nového prostředí.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale nebo na stálo, označuje trvalou a neodvolatelnou situaci.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.