Facebook

Zdomácnět <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zdomácnět <co>.

Význam: Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

Podobná synonyma

upoutat

Upoutat znamená přitáhnout pozornost, získat si přízeň, získat si příznivce.

dojít

Dosáhnout cíle nebo konečného bodu; dosáhnout vysokého stupně; dorazit na určené místo.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

usadit se

Usadit se znamená trvale se usídlit na jednom místě, často s rodinou.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

usadit (osu)

Usadit osobu znamená učinit ji trvalým obyvatelem určitého místa.

upoutat (pozornost)

Vzbudit pozornost; přitáhnout pozornost.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale nebo na stálo, označuje trvalou a neodvolatelnou situaci.