Facebook

Zdomácnět <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zdomácnět <co>.

Význam: Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

Podobná synonyma

dojít

Dojít je dosáhnout cíle nebo konečného stavu; dosáhnout konečného řešení nebo pochopení.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.

usadit se

Stát se součástí nového prostředí/místa; začít nový život; trvale se usadit; začít nový život v novém domově.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

upoutat

Upoutat znamená přitáhnout pozornost, zaujmout.

dojít (do trafiky)

Dojít do trafiky znamená přijít do prodejny a nakoupit potřebné věci.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale nebo trvit dokud není ukončeno. Často používané v souvislosti s pracovními smlouvami, nájmy nebo majetkem.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.

dojít (na schůzi)

Přijít na místo určené pro schůzi; dorazit včas.