Facebook

Upoutat (loď) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu upoutat (loď).

Význam: Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

dojít

Dosáhnout cíle, který je před námi, nebo dosáhnout bodu, na kterém se něco může změnit.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, na stálo, definitivně a nezměnitelně.

usadit se

Usadit se znamená trvale se přestěhovat do nového místa a začít nový život.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

dojít si

Dojít si znamená opustit místo, kde se nacházíte, a přemístit se na jiné místo, abyste získali to, co potřebujete.

usadit <co kde>

Usadit znamená umístit, posadit, usídlit; např. usadit rodinu někde.

zdomácnět

Zdomácnět vyjadřuje přizpůsobení se něčemu novému a jeho postupnou adaptaci.

usadit

Usadit se znamená trvale se nastěhovat nebo přestěhovat do nového místa, například bydliště.

usadit se (na skle)

Usadit se na skle znamená získat stability a bezpečí, díky které se cítíte jistě.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.