Facebook

Upoutat (loď) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu upoutat (loď).

Význam: Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

ukotvit <co>

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

dojít obliby

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

zdomácnět <co>

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.

Podobná synonyma

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, na stálo, definitivně a nezměnitelně.

zdomácnět

Zdomácnět je proces, při kterém se něco stává obyčejným, běžným a přijímaným v dané společnosti.

dojít

Dojít znamená dosáhnout cíle po započeté cestě nebo snaze.

usadit

Usadit znamená dát někoho nebo něco do trvalého příbytku, umístit je do místa, kde může zůstat.

dojít (trpělivost)

Dojít je trpělivé čekání na výsledek, který je výsledkem dlouhodobého úsilí.

usadit se <kde>

Usadit se znamená trvale se usídlit a zabydlet v dané lokalitě.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

usadit se

Ustálit se, nastolit trvalý pobyt na jednom místě; začít novou kapitolu života, přestěhovat se a zabydlet se do nového prostředí.

dojít (změny)

Dosáhnout cíle, končit, dokončit, uskutečnit.

usadit (osu)

Usadit osobu znamená učinit ji trvalým obyvatelem určitého místa.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

zdomácnět <kde>

Zdomácnět je obecný pojem označující proces, kdy se cizí slovo, obyčej nebo předmět stává běžným v daném jazyce, kultuře nebo společnosti.

dojít <s kým kam>

Dojít: dosáhnout cíle, místa nebo osoby prostřednictvím pohybu.

dojít k závěru

Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

dojít <k čemu>

Dojít: dosáhnout určitého cíle, místa nebo stavu, který se očekává.