Facebook

Zachytit se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zachytit se.

Význam: Zachytit se znamená přidržet se něčeho, abychom se udrželi v bezpečí a zabránili pádu.

přidržet se

Držet se něčeho, dodržovat, vytrvat, být věrný.

ujmout se

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost, starost, zájem o něco či někoho a začít jednat.

chytit se

Chytit se znamená přidržet se něčeho nebo někoho nebo usilovat o to, aby se dosáhlo cíle.

zakořenit se

Zakořenit se znamená vytvářet pevnou a trvalou součást něčeho, zapustit kořeny.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

zaměstnat se

Zaměstnat se znamená najít si práci a stát se členem zaměstnaneckého týmu.

přichytit se <kde>

Přichytit se znamená držet se nebo se opřít o něco pro získání rovnováhy, stabilitu nebo podpory.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně a bezpečně se držet čeho nebo někoho, aby člověk dosáhl svého cíle.

uváznout (loď)

Uváznout: zastavit se, zaseknout se na nečekaném místě; lodi se uvázne kolem kotvícího objektu.

Podobná synonyma

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

přichytit

Přichytit znamená upevnit, připevnit nebo utáhnout k něčemu.

vykonat (práci)

Provést, splnit, uskutečnit, zrealizovat; dokončit úkol.

najít

Najít: hledat, objevit, identifikovat nebo zjistit informace nebo věci.

najít <co>

Najít: Objevit nebo identifikovat něco, co bylo ztraceno nebo skryto.

vyhýbat se (práci)

Vyhýbat se znamená unikat nebo se vyvarovat něčeho. Obvykle se užívá ve vztahu k práci - unikat odpovědnosti nebo se vyhnout povinnostem.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

přichytit (šroub)

Přichytit (šroub) znamená pevně upevnit šroub nebo jinou součást do materiálu pomocí šroubu.

chytit

Chytit znamená uchopit nebo sebral něco fyzicky, zachycení či spoutání, vyřešit nějaký problém nebo pochopit něco.

chytit (do ruky)

Chytit znamená sevřít ruku kolem něčeho a udržet to pevně.

chytit (zloděje)

Zadržet zloděje.

chytit (myš)

Chytit myš znamená uchopit ji a držet v ruce.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

přidat (práci)

Přidat znamená připojit se k činnosti nebo aktivitě, nebo přidat k něčemu více.

vyhnout se (práci)

Vyhnout se znamená uniknout či se tomu vyvarovat.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.

ujmout se vlády

Ujmout se vlády znamená převzít odpovědnost za vládnutí, a to buď pro vlastní osobu, nebo jako zástupce jiné osoby či skupiny.

získat práci

Získat práci znamená nalézt místo práce a získat přijetí na danou pozici.

odflinknout (práci)

Odflinknout znamená ukončit svou práci, zanechat ji a odejít.