Facebook

Zábrana - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zábrana.

Význam: Zábrana je překážka, která se staví pro omezení pohybu nebo jiných činností.

ohrada

Ohrada je fyzická nebo pomyslná bariéra, která odděluje nějakou oblast nebo omezuje přístup.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pádem z vyšších míst, obvykle ve formě zábradlí či plotu.

hráz

Hráz je bariéra, která odděluje dva prostory, obvykle vodu od země. Může být přírodní nebo umělá.

překážka

Překážka je předmět nebo situace, která brání dosažení cíle nebo úspěchu.

přehrada

Přehrada je technická stavba, která slouží k zadržování vody, regulaci vodních toků a výroby elektrické energie.

bariéra

Bariéra je překážka, která rozděluje dvě strany nebo odděluje prostor. Může to být fyzické, jako je zeď, nebo může to být mentální, jako jsou stereotypy.

barikáda

Barikáda je překážka, která se používá k blokování průchodu nebo zabránění přístupu.

utlumení

Utlumení je zmírnění intenzity nebo síly čehokoli, jako je zvuk, vůně nebo emoce.

Podobná synonyma

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

chytit se (zábradlí)

Chytit se zábradlí znamená držet se ho, aby člověk byl v bezpečí a zabránil pádu.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

bariéra (jen v mn.č.)

Bariéry jsou fyzické nebo psychické překážky, které zabraňují nebo omezují pohyb, komunikaci či vzájemné interakce.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.