Facebook

Překážka - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu překážka.

Význam: Překážka je předmět nebo situace, která brání dosažení cíle nebo úspěchu.

ohrada

Ohrada je fyzická nebo pomyslná bariéra, která odděluje nějakou oblast nebo omezuje přístup.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pádem z vyšších míst, obvykle ve formě zábradlí či plotu.

zábrana

Zábrana je překážka, která se staví pro omezení pohybu nebo jiných činností.

hráz

Hráz je bariéra, která odděluje dva prostory, obvykle vodu od země. Může být přírodní nebo umělá.

zátaras

Zátaras: bariéra, která zastaví dopravu, zabraňuje vstupu nebo odchodu z určitého místa.

bariéra

Bariéra je fyzická či psychická překážka, která brání v dosahování cílů nebo komunikaci.

obtíž

Obtíž je náročné nebo obtížné situace, která vyžaduje úsilí nebo úkol k jejímu vyřešení.

komplikace

Komplikace jsou nepříznivé situace, které ztěžují řešení nebo vyřešení problému.

závada

Závada je nedostatek, chyba nebo selhání, které jsou příčinou nedostatečného výkonu nebo nefunkčnosti.

zádrhel

Zádrhel je překážka, která brání v rychlém a hladkém postupu; může to být technický problém, komplikace nebo neshoda.

Podobná synonyma

bariéra (jen v mn.č.)

Bariéry jsou fyzické nebo psychické překážky, které zabraňují nebo omezují pohyb, komunikaci či vzájemné interakce.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

chytit se (zábradlí)

Chytit se zábradlí znamená držet se ho, aby člověk byl v bezpečí a zabránil pádu.