Facebook

Hráz - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu hráz.

Význam: Hráz je bariéra, která odděluje dva prostory, obvykle vodu od země. Může být přírodní nebo umělá.

ohrada

Ohrada je fyzická nebo pomyslná bariéra, která odděluje nějakou oblast nebo omezuje přístup.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pádem z vyšších míst, obvykle ve formě zábradlí či plotu.

zábrana

Zábrana je překážka, která se staví pro omezení pohybu nebo jiných činností.

překážka

Překážka je předmět nebo situace, která brání dosažení cíle nebo úspěchu.

stěna

Stěna je pevná konstrukce, která odděluje vnitřní prostor od vnějšího prostředí. Může být vyrobena z různých materiálů, jako jsou cihla, kámen, dřevo, sádrokarton nebo omítka.

zeď

Zeď je stavební prvek sloužící k oddělení dvou prostorů, nebo jako ochrana proti vnějším vlivům.

přehrada

Přehrada je technická stavba vybudovaná pro uložení vody za účelem regulace jejího toku, vytváření nádrží a zdrojů elektrické energie.

bariéra

Fyzická či psychická překážka, která brání tomu, aby se lidé, procesy či věci mohly spojit nebo komunikovat.

molo

Molo je konstrukce vystavěná u pobřeží pro lodě a plavidla, sloužící jako přístav nebo záliv.

Podobná synonyma

chytit se (zábradlí)

Chytit se zábradlí znamená držet se ho, aby člověk byl v bezpečí a zabránil pádu.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

bariéra (jen v mn.č.)

Bariéry jsou fyzické nebo psychické překážky, které zabraňují nebo omezují pohyb, komunikaci či vzájemné interakce.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.

španělská stěna

Španělská stěna je příkop a hradba postavená Španěly v 16. století, aby ochránili oblast v Nizozemsku.

stěna (španělská)

Pared - část stavební konstrukce, která odděluje jednu místnost od druhé a obvykle se skládá z cihel, betonu, dřeva nebo materiálu jako je sádrokarton.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.