Facebook

Ohrada - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ohrada.

Význam: Ohrada je fyzická nebo pomyslná bariéra, která odděluje nějakou oblast nebo omezuje přístup.

zábradlí

Zábradlí je konstrukce sloužící k ochraně před pádem z vyšších míst, obvykle ve formě zábradlí či plotu.

zábrana

Zábrana je překážka, která se staví pro omezení pohybu nebo jiných činností.

hráz

Hráz je bariéra, která odděluje dva prostory, obvykle vodu od země. Může být přírodní nebo umělá.

překážka

Překážka je předmět nebo situace, která brání dosažení cíle nebo úspěchu.

ohrazení

Ohrazení je označení hranic nebo omezení něčeho; může to být také fyzický plot nebo ohradník.

hrazení

Hrazení je činnost, během které se zajišťuje, aby lidé či organizace zaplatili za zboží nebo služby.

hradba

Hradba je opevněná stavba postavená k ochraně nebo obraně území, městského prostoru nebo jiného místa.

bariéra

Fyzická nebo psychická překážka nebo překážka zabraňující plnému pohybu, komunikaci nebo kontaktu.

Podobná synonyma

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

přidržovat se (zábradlí)

Držet se pevně, aby bylo zajištěno bezpečí a stabilitu.

bariéra (jen v mn.č.)

Bariéry jsou fyzické nebo psychické překážky, které zabraňují nebo omezují pohyb, komunikaci či vzájemné interakce.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

ohrazení se

Ohrazení se je proces, při kterém se osoba snaží ochránit sebe a svou intimitu, vymezováním hranic a omezováním nežádoucích vlivů.

chytit se (zábradlí)

Chytit se zábradlí znamená držet se ho, aby člověk byl v bezpečí a zabránil pádu.