Facebook

Zábava - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu zábava.

Význam: Zábava je činnost, která slouží k odpočinku a zábavě. Jde o činnosti, které jsou často spojeny s hraním, smíchem, sdílením zážitků a relaxací.

pobavení

Pobavení je stav lehkého smíchu nebo úsměvu, který člověk prožívá kvůli něčemu veselému.

legrace

Legrace je činnost vyvolávající smích, humor nebo zábavu.

potěšení

Potěšení je radostné pocity, které pocházejí z dobrých zkušeností, štěstí a uspokojení.

rozptýlení

Rozptýlení je stav, kdy se úkoly, činnosti nebo pozornost rozdělí mezi více cílů.

obveselení

Zpříjemnění, oživení, rozptýlení, potěšení, uvolnění.

kratochvíle

Kratochvíle je příjemná činnost, která nám umožňuje odpočívat, bavit se a relaxovat.

radovánky

Radovánky jsou volná zábava a odpočinek, který je plný legrace, dobré nálady a veselí.

vyražení

Vyražení je vyjádření něčeho slovy, obrázky nebo akcemi, které vyjadřuje názor, myšlenku nebo pocity.

povyražení

Povyražení je radostné nadšení, které se projevuje tím, že se člověk stane nadšeným a vzrušeným z něčeho.

Podobná synonyma

radovánky (masopustní)

Radovánky jsou tradiční slavnostní oslava masopustu se zpěvem, tancem, hrátkami a občerstvením.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.