Facebook

Vypátrat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vypátrat <koho n. co>.

Význam: Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

prošetřit <co>

Prošetřit - pečlivě prozkoumat a zvážit.

prozkoumat

Prozkoumat znamená systematicky vyšetřovat a studovat; pozorovat, analyzovat a zkoumat detailně.

prohlédnout

Podrobně se podívat na něco, prozkoumat.

vyzkoumat

Zkoumat, analyzovat a důkladně studovat něco, aby bylo pochopeno.

zjistit

Zjistit znamená získat informace o něčem nebo někom, provést výzkum a poznat pravdu.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

naspořit

Naspořit znamená ukládat peníze pro budoucí potřebu, aby člověk mohl dosáhnout svých cílů.

Podobná synonyma

vyzkoumat <co>

Provést podrobnou analýzu , zjistit jeho vlastnosti a charakteristiky.

nechávat za peníze

Platit za něco, aby se to zrealizovalo; nebo očekávat odměnu za něco, co se splnilo.

nevzít (peníze)

Nevzít: odmítnout přijmout, nebrat.

naspořit <co>

Naspořit: ukládat si peníze pro budoucí potřebu.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na nějakou koupi nebo službu.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

prošetřit

Provést podrobnou kontrolu, zkoumání a zjišťování skutečností.

nahromadit (peníze)

Sbírat, shromažďovat částky peněz ve větších objemech.

našetřit (peníze)

Našetřit peníze znamená odkládat si je stranou na budoucnost, aby se člověk mohl připravit na možné finanční potíže a měl dostatek prostředků pro nečekané výdaje.

prohlédnout (knihu)

Prohlédnout (knihu) znamená projít ji stránku po stránce, aby se pochopila její obsahová náplň.

prohlédnout (úředně)

Prohlédnout úředně znamená prověřit, zkontrolovat a schválit dokumenty nebo řízení.

prohlédnout si (výstavu)

Prohlédnout si výstavu znamená prozkoumat a podrobně si ji prohlédnout.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

zjistit <co>

Zjistit = získat informace o něčem; posoudit nebo prokázat správnost.

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

poslat poukázkou (peníze)

Převést peníze na jinou osobu pomocí poukázky.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

peníze

Peníze jsou obchodní jednotka, která se používá pro zaplacení za zboží a služby.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

zjistit (diagnózu)

Zjistit znamená analyzovat a identifikovat příčinu čehokoli, často v diagnostice, aby se získala odpovídající léčba.

ušetřit

Ušetřit znamená snížit náklady nebo využít ekonomicky, aby se získala finanční nebo materiální úspora.

prohrát (peníze)

Prohrát peníze znamená ztratit je, často kvůli hazardním hrám, na burze nebo ve sázce.

utratit peníze (postupně)

Utratit peníze znamená vynaložit peníze na něco, čímž se zbavíme vlastnictví jejich části.

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

přicházet o peníze

Prohrávat peníze; utrácet více, než člověk má; vyplýtvat úspory; investovat do nevýhodných projektů.