Facebook

Odhalit (krk) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odhalit (krk).

Význam: odhalit (krk): ukázat něco, co bylo skryto, vystavit něco na odiv.

odkrýt

Odkrýt znamená odhalit, odhalit skryté skutečnosti nebo informace.

zakrýt

Zakrýt znamená schovat, skrýt před zrakem nebo za něčím, aby se nevidělo.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

prozradit

Prozradit znamená odhalit nebo odkrýt skrytou informaci.

Podobná synonyma

zakrýt (barvou)

Zakrýt (barvou) znamená pokrýt nebo překrýt něco barvou, aby se změnilo jeho vzhled.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

zakrýt <co>

Zakrýt: přikrýt či skryt, aby nebylo vidět.

skutečnost

Skutečnost je realita, kterou lze vnímat prostřednictvím vjemů a poznatků.

zakrýt <co> (mluvením)

Zakrýt znamená skrýt nebo ukrýt před zrakem, slyšením nebo poznáním.

zakrýt <co čím>

Zakrýt znamená přikrýt, přiklopit nebo skrýt čím nebo čím.

vyjevit

Ukázat, projevit; odhalit skryté aspekty, představit něco jasněji.

prozradit (záměry)

Odhalit, zjistit nebo naznačit skryté informace, záměry nebo postoje.

prozradit <co>

Reveal, make known, disclose .

odkrýt (pomník)

Odkrýt znamená odhalit, zjevit nebo zpřístupnit pomník, který byl dříve skrytý.

prozradit (věc)

Prozradit znamená odhalit informace, které byly dříve tajné.

vyjevit se

Vyjevit se znamená odhalit, zjevit nebo prozradit něco, co bylo předtím skryté.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

prozradit <koho>

Prozradit znamená odhalit danou osobu nebo její skutečnou identitu.